Välkommen till Bjärehalvön, Båstad och Ahlström & Partners

Ahlström & Partners är ett mindre familjeägt utvecklingsbolag med säte och bas i Båstad. Bolaget drivs av civilekonom Jan Ahlström med familj.

Ahlström & Partners har kontor och besöksadress i TV-tornet,i direkt anslutning till Tennisstadion i Båstad.

Bolaget är inriktat på affärsutveckling av mindre företag, företrädesvis familjeägda bolag. Vi har engagemang i bolag där vi både har eget delägande men också helt utan ägande (endera via styrelsearbete eller konsultinsats) samt även engagemang som är av rent ideell natur.

Bolaget erbjuder aktiv styrelse-medverkan, finansiering samt konsultinsatser vid behov. Jag tror på en kombination av; tillförd kompetens och finansiering samt ett, starkt personligt engagemang. Allt syftande till att skapa en lyckosam och glädjande utveckling för växande bolags personal och ägare.

Välkommen att ta del av min hemsida där jag bl.a berättar om mig själv samt bolagets engagemang idag.

Jan Ahlström

Ahlström & Partners
MrG:s väg 1
269 62 Båstad

Mobil: 0706-353570 eller 0766-366060
E-post: janahlstrom@me.com